יצירת קשר
 
 

יצירת קשר

שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין הוא איש מקצוע אשר עוסק בהערכת ואומדן ערך שווי של נכס נדלני. ניתן לומר כי למעשה שמאי מקרקעין הוא הגורם המוסמך להחליט על שווי של נכס מסוים, כאשר בעבודתו הוא מתחשב בכמה וכמה משתנים אשר משפיעים על השווי הסופי של הנכס, כשבראשם גודל השטח של הנכס ומיקום הגיאוגרפי שלו.

שמאי מקרקעין חייב להיות אובייקטיבי ונטול כל אינטרסים כאשר הוא מגיע להעריך שווי של נכס. שמאי מקרקעין יכול להישלח מטעם חברת ביטוח, בנק או אדם פרטי כדע לקבוע שווי של נכס. שמאי מקרקעין יישלח על ידי חברת ביטוח כאשר ברצונה לבדוק ולאמת את הפרטים אשר המבוטח מסר בעת רכישה של ביטוח מבנה או ביטוח תכולה. ובכלל זה את גודל שטח הנכס. כאשר חברת ביטוח רוצה להעריך את שווי התכולה של המבוטח בנכס היא יכולה לשלוח שני שמאים, הראשון שמאי מקרקעין שמתמחה בהערכת שווי הנכס, והשני לא שמאי מקרקעין אלא שמאי רכוש שמתמחה בהערכת תכולה ורכוש.

בנק ישלח גם הוא שמאי מקרקעין כאשר ברצונו לאמוד את שווי הנכס שעליו הוא עומד להעניק משכנתא ללווה. שמאי מקרקעין יישלח גם מטעם אדם פרטי אל דירה או נכס שאותו הוא מעוניין לקנות וזאת כדי לקבל מושג בסיסי האם הנכס שווה את תג המחיר שאותו קבע המוכר.

ברוב המכריע של המקרים, קביעתו של שמאי מקרקעין היא הקובעת והפוסקת בענייני משא ומתן ובענייני רכישה וקנייה. יש תוקף משפטי לקביעתו של שמאי מקרקעין, מה שאומר שבמידה ושני הצדדים הסכימו על קביעה של שמאי מקרקעין בנוגע לשווי נכס, ולאחר מכן אחד מהם מתנער מהחלטתו של שמאי מקרקעין, הצד השני יכול לתבוע אותו בבית משפט ורוב הסיכויים שתביעתו גם תתקבל בגלל היות מקצועיותו של שמאי מקרקעין כגורם מכריע.