יצירת קשר
 
 

יצירת קשר
 
 

 שינוי ייעוד של קרקע מסוימת כמו למשל קרקע חקלאית נקרא הפשרת קרקע חקלאית. שינוי זה מתבצע לאחר הגשה של תכניות לוועדה המקומית ואז מתחיל תהליך של כמה שלבים לצורך האישור או הדחייה של הפשרת קרקע חקלאית . אנו חיים במדינה בה יש הרבה שינויים כמו מסחר בבורסה או במט"ח והשינויים עשויים להתרחש מהיום  למחר. מי שרוכש קרקע חקלאית, עליו לדעת שההשקעה היא לטווח הבינוני עד הארוך, ולכן יש להיות בעל סבלנות רבה, על מנת שהקרקע אכן תופשר.  ניתן לזרז הפשרת קרקע חקלאיתאך יש לצפות לתהליכים בירוקרטיים לא מעטים יש למלא את הטפסים מבלי לפספס את הכנת הניירת הדרושה לביצוע הפשרת קרקע חקלאית.                                                          

כמה זמן מחכים עד הפשרתה של קרקע חקלאית?
 
ניתן למצוא מידע בדבר הפשרת קרקע חקלאיתבמשרדי הוועדה המקומית, אך טווח הזמן של הפשרת הקרקע הוא בין 5-10 שנים. ניתן  לבצע הפשרה מהירה יותר של הקרקע תוך ביצוע של כמה פעולות יחד.  יש תהליכים שאין אפשרות לקצר אותם כמו התכנסות של הוועדות השונות שלפעמים החלטה של מתי ניתן להפשיר קרקע לוקחת הרבה יותר זמן, ואף שנים.   ישנם מקומות שניתן למצוא מידע לגבי הפשרת הקרקעות החקלאיות כמו משרד השיכון שתפקידו לקדם את האכלוס, וכן במנהל מקרקעי ישראל. ניתן לפנות לייעוץ וליווי של כל ההליך באמצעות עורכי דין שיכולים להגיע למקומות הנכונים ואף לנסות לזרז את ההליכים.
 
 מדוע כדאי לנו לחכות להפשרה החקלאית הרבה זמן?
 
יש כאלה שרוכשים קרקעות חקלאיות בכדי שלילדיהם תהיה כבר קרקע מוכנה לבנייה לאחר הפשרה כאשר יקימו בית, אך יש כאלה שמעוניינים לרכוש את הקרקע, להפשירה ולמכור אותה במחיר גבוה, או לחלופין, לבנות עליה שלד של בעת ולמכור אותו בתשואה  שהיא ממש רווחית ומשתלמת.  מי שמשקיע בקרקעות נדל"ן בארץ ואם הוא עושה זאת בחוכמה הוא אף יוכל  להתעשר. היום חסרים בארץ קרקעות לבנייה, והפשרת הרבה קרקעות חקלאיות, זה רק עניין של זמן ולכן, אנשים שמשקיעים בקרקעות אלה יודעים כי סבלנות היא מילת המפתח בעסקאות מקרקעין מסוג זה.